Vertalingen Italiaans-Nederlands en Nederlands-Italiaans

Ik vertaal voornamelijk in de richtingen Italiaans-Nederlands en Nederlands-Italiaans. De afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in het vertalen van juridische, notariële en medische documenten.

Daarnaast ben ik een allround vertaalster. Dat wil zeggen dat ik ervaring heb met vertalingen op verschillende gebieden en uiteenlopende soorten documenten. Een selectie van de gebieden en tekstsoorten die ik de afgelopen jaren onder handen heb gehad staat hieronder. Staat uw specialisatie of document er niet bij? Het onderstaande is slechts een selectie van wat ik kan vertalen.

 

Soorten documenten Voorbeelden
Academische teksten artikel, proefschrift, samenvatting, lezing, rapportage, congresbundel, projectaanvraag
Administratieve teksten brief, notulen, curriculum vitae, vacature
Burgerlijke Stand geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte, verklaring burgerlijke staat, GBA
Communicatieve teksten nieuwsbrief, mailing, advertentie, website, flyer, persbericht, marketingtekst
Farmaceutische en medische teksten bijsluiter, geneesmiddelenfolder, medisch rapport, medisch dossier, klinisch onderzoek
Financiële documenten btw-verklaring, jaaropgave, loonstrookje, salaris
Juridische en notariële documenten akte, arrest, huurcontract, koopovereenkomst, leveringsakte, beslagleggingsdocument, oprichtingsakte, testament, verklaring van erfrecht
Overig diploma (middelbare school, universiteit), cijferlijst, rijbewijs, uittreksel KvK (Kamer van Koophandel), VOG (Verklaring omtrent Gedrag), paspoort, ID-kaart