Over de vertaalster

Laura Rietveld Traduzioni is opgericht door dr. Laura Rietveld. Zij studeerde Griekse en Latijnse Taal en Cultuur en Italiaanse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens behaalde zij haar lesbevoegdheid Klassieke Talen aan het Instituut voor de Lerarenopleiding in Amsterdam.

Laura Rietveld verkreeg haar doctorstitel met een proefschrift over de mythologische figuur Orpheus in de Italiaanse literatuur en kunst van de Renaissance (Il trionfo di Orfeo. La fortuna di Orfeo in Italia da Dante a Monteverdi, Universiteit van Amsterdam, 2007). Over dit onderwerp verzorgde zij lezingen en publicaties in het Nederlands, Italiaans en Engels.

Verder heeft zij ruime ervaring als (eind)redacteur van het Italiaans-Nederlandse tijdschrift Incontri. Rivista di studi europei. Ze is beëdigd als vertaler Italiaans-Nederlands en Nederlands-Italiaans sinds 2002 en ingeschreven in het Register van het Bureau BTV. Verder is ze aangesloten bij het Netwerk Vertalers Italiaans 
en het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers.

 

Diploma's / beëdiging

 • Doctoraal/Master Italiaanse Taal- en Letterkunde (2000)
 • Doctoraal/Master Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (2000)
 • Proefschrift/PhD Italiaanse Letterkunde (2007)
 • Lesbevoegdheid Grieks en Latijn (2001)
 • Beëdiging vertaalster Italiaans-Nederlands/Nederlands-Italiaans (2002)
 • Beëdiging vertaalster Engels-Nederlands (2019)
 • Lid Netwerk Vertalers Italiaans (NVI)
 • Lid Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)

 

Certificaten

 • Medisch Vertalen (2014)
 • Gesproken/actief Latijn (2014, 2015)
 • Vertalen van financiële documenten in het Italiaans (2016)
 • Notariële vertalingen (2017)
 • Terminologiebeheer (2018)
 • Inleiding medisch vertalen Engels (2018)